ST16系列台式高性能离心机

型号:Sorvall ST16/16R

详 情

ST40系列台式高性能离心机

型号:Sorvall ST 40/40R

详 情

Thermo Scientific MicroCL 17 21微量离心机

型号:Thermo Scientific MicroCL 17&21

详 情

德国IKA/艾卡mini G 小型离心机

型号:mini G 小型离心机

详 情

TLL-C台式冷冻高速离心机

型号:TLL-C

详 情

高速台式离心机

型号:TGL-16

详 情

全能台式高速冷冻离心机

型号:stratos

详 情

全能台式高速冷冻离心机Contfuge Stratos

型号:Contfuge Stratos

详 情

微量式台式离心机系列

型号:Legend Micro 17/17R/21/21R

详 情

KR4i离心机系列

型号:KR4i

详 情
信息总数:573 | 每页数:10